logo.gif (8206 bytes)
Ørreddagene 28 - 29 oktober 2017
Deltagerpris: 2017 senior 100,- / junior 50,-

Det samlede resultat af Ørreddagne 2017 kan ses her.

HVORFOR INGEN PRÆMIER TIL BÆKØRRED?
Bækørredbestandene i Danmark er generelt under stort pres, og biologer har i flere år opfordret til IKKE at hjemtage evt. fangede bækørred, men i stedet at genudsætte dem.
Sønderjysk Ørredfonds formål er at bidrage til ophjælpning af områdets fiskebestand, hvilket ikke er foreneligt med at opfordre til at hjemtage fisk fra ikke-bæredygtige fiskebestande.
Fondsbestyrelsen har derfor besluttet, at bækørred indtil videre IKKE præmieres til Ørreddagene. Fondsbestyrelsen opfordrer generelt til at genudsætte evt. fangede bækørreder samt til, at der ikke fiskes målrettet efter bækørred.