logo.gif (8206 bytes)
Ørreddagene 27 - 28 oktober 2018
Deltagerpris: senior 100,- / junior 50,-

HVORFOR INGEN PRÆMIER TIL BÆKØRRED?
Bækørredbestandene i Danmark er generelt under stort pres, og biologer har i flere år opfordret til IKKE at hjemtage evt. fangede bækørred, men i stedet at genudsætte dem.
Sønderjysk Ørredfonds formål er at bidrage til ophjælpning af områdets fiskebestand, hvilket ikke er foreneligt med at opfordre til at hjemtage fisk fra ikke-bæredygtige fiskebestande.
Fondsbestyrelsen har derfor besluttet, at bækørred indtil videre IKKE præmieres til Ørreddagene. Fondsbestyrelsen opfordrer generelt til at genudsætte evt. fangede bækørreder samt til, at der ikke fiskes målrettet efter bækørred.