www.ørredfonden.dk / en opfordring

Sønderjysk Ørredfond

Sønderjysk Ørredfond har altid brug for din støtte!
Frivillige bidrag - store som små - er altid velkomne, fonden har konto i Kreditbanken: reg. nr. 7931 konto 7203937.

Det er nødvendigt, at Sønderjysk Ørredfond til stadighed råder over likvide midler, ellers kan vi ikke leve op til vores formålsparagraf om at bistå økonomisk ved ophjælpning af områdets fiskebestand.

Alle daglige aktiviteter i forbindelse med det værdifulde og nødvendige vandplejearbejde, der tidligere blev varetaget under Sønderjysk Ørredfond, er nu flyttet over i Vandplejen A.N.A.
Sønderjysk Ørredfond deltager ikke aktivt i dette arbejde, men det er Sønderjysk Ørredfonds vigtigste opgave at stå som økonomisk garant for, at Vandplejen A.N.A. kan koncentrere kræfterne om at varetage det praktiske arbejde.

Hvis du deltager i Ørreddagene, er du med til at sikre fondens fortsatte virke. Dermed støtter du også arbejdet i Vandplejen A.N.A. Det koster den beskedne sum af et deltagerkort.

Du kan også hjælpe foreningerne bag fonden ved at melde dig ind i en af dem. Det koster kun et medlemskontingent. Derved er du med til at give både Sønderjysk Ørredfond, Vandplejen A.N.A. Danmarks Sportsfiskerforbund og foreningerne større indflydelse.

Har du også overskud til at yde en personlig indsats, kan du kontake foreningens vandpleudvalg. Det er dem, der i fællesskab i Vandplejen A. N. A. yder det praktiske arbejde, og de har altid brug for en ekstra hånd.