www.ørredfonden.dk / fulton

Sønderjysk Ørredfond

Fultons formel
Fultons formel er en måde at udregne på, om laksefisk (alle ørredarter + laks) er "i god kondition". Fiskens kondition <K> udregnes som:
K = (<Vægt i gram> x 100) / (<Længde i cm> x <Længde i cm> x <Længde i cm>).
For ørreder siges fisken at være "i god kondition" hvis K er 1 eller større.
For laks siges fisken at være "i god kondition" hvis K er 0.9 eller større.

Til Ørreddagene er det bl.a. et krav, at laksefisk skal "udvise et rimeligt forhold mellem længde og vægt", hvilket er det samme som være "i god kondition".
En ørredskal derfor som minimum have en kondition <K> på 1 eller større.
En laks skal som minimum have en kondition <K> på 0.9 eller større.
(Se de generelle konkurrenceregler her)

Du kan beregne mindstevægt og kondition herunder.
BEMÆRK: Hvis du indtaster en længde med decimaler, skal du bruge punktum som separator, ellers bliver udregningen ikke korrekt. F.eks. IKKE 49,5 MEN 49.5

Mindstevægt ØRRED: Indtast længde i cm:   

Mindstevægt LAKS:    Indtast længde i cm:   

Kondition: Indtast længde i cm:   og vægt i gram:  

Du kan også downloade et skema over mindstevægte her Fulton skema

Beregnerne tager højde for, at fiskens længde ved indvejning nedrundes til nærmeste halve centimeter og at vægten nedrundes til nærmeste 5 gram.
Beregnerne tager ikke højde for de forskellige arters mindstemål.
Uanset visningen er konditionen udregnet med en nøjagtighed på 2 decimaler.